Domov O nas Pogoji poslovanja Vrańćilo blaga Hitro narońćilo Pomońć Kontakt
(ni artiklov)

  
    
 
prijava
Ste pozabili geslo? | Registracija
   Pogoji poslovanja

Splo¬Ļni pogoji poslovanja spletne trgovine navtika-sport dolo√®ajo pogoje nakupa ter prodaje izdelkov,
ki jo izvaja podjetje Navtika-©port (v nadaljevanju ponudnik).

Splo¬Ļni pogoji poslovanja te spletne trgovine so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potro¬Ļnikov ZVPot-Zakonom o varstvu potro¬Ļnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporo√®il GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Elektronska povezava na platformo za spletno re¬Ļevanje potro¬Ļni¬Ļkih sporov je tukaj: SRPS, glej tudi Obrazlo¬ĺitev platforme

Spletna trgvina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabnikom. Skladno s Splo¬Ļno uredbo o varstvu osebnih podatkov zakona o GDPR se morate pred prijavo – oddajo naro√®ila, strinjati s pogoji obdelave va¬Ļih osebnih podatkov: Z oddajo podatkov potrjujete, da ste seznanjeni s pogoji uporabe spletne strani navtikasport.com., ter se strinjate o prejemanje novic o aktualnih trendih s podro√®ja spletne trgovine in se isto√®asno strinjate z prejemanjem personaliziranih sporo√®il in ponudb.

 • Dostopnost informacij

(povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 • a) identiteto podjetja (ime in sede¬ĺ podjetja, ¬Ļtevilka registra),
 • b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogo√®ajo hitro in u√®inkovito komunikacijo (e-po¬Ļta),
 • c) bistvene zna√®ilnosti blaga oziroma storitev (vklju√®no s poprodajnimi storitvami in garancijami),
 • d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • e) pogoje dostave artiklov ali izvr¬Ļitve storitve (na√®in, kraj in rok dostave),
 • f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolo√®ene in razvidno mora biti prikazano, ali ¬ĺe vsebujejo davke in stro¬Ļke prevoza,
 • g) na√®in pla√®ila in dostave,
 • h) √®asovno veljavnost ponudbe,
 • i) rok, v katerem je ¬Ļe mo¬ĺno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, √®e in koliko stane kupca vra√®ilo artikla,
 • j) pojasnilo postopka ob prito¬ĺbi, vklju√®no z vsemi podatki o kontaktni osebi ali slu¬ĺbi za stike s kupci
 • Cene v spletni trgovini

Vse cene so v eurih in vklju√®ujejo 22% DDV. Pridr¬ĺujemo si pravico do dnevnih sprememb cen, razen √®e ni druga√®e navedeno.
Veljajo cene, ki jih kupec potrdi pri naro√®ilu v spletni trgovini. Nekatere slike proizvodov so simboli√®ne. Veljajo cene navedene v spletni prodaji in so kon√®ne. Popusti se obra√®unajo samo kot akcijski artikli ali koli√®inski popust.Cene veljajo v trenutku oddaje naro√®ila in nimajo v naprej dolo√®ene veljavnosti. Cene veljajo v primeru pla√®ila z zgoraj navedenimi na√®ini pla√®ila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj a¬ĺurne in to√®ne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napa√®en. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naro√®ila, bo ponudnik kupcu omogo√®il odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil re¬Ļitev, ki bo ¬Ļla v obojestransko zadovoljstvo. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naro√®ilo (kupec prejme elektronsko sporo√®ilo o statusu Naro√®ila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 • Rok dobave blaga

Iz zaloge v 24 urah, èe zaloge ni je dobavni rok do tri dni, èe se naroèilo odda do srede popoldan.
√ąe blaga trenutni ni na zalogi o tem obvestimo stranko in ji podamo datum dobave,
Vsa naroèila bomo korektno obravnavali in vse naroèene artikle tudi izdobavili !
V kolikor je za naro√®en izdelek rok dobave dalj¬Ļi Vas bomo o tem obvestili po elektronski po¬Ļti.
Ponudnik si pridr¬ĺuje pravico, da za dolo√®en ali nedolo√®en √®as omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih,
ali celo vseh izdelkov, za doloèen ali nedoloèen èas omeji, ali popolnoma ustavi dostop do strani spletne trgovine,
ali drugaèe omeji ali ustavi poslovanje spletne trgovine.

 • Pla√®ilo in prevzem blaga :

Naro√®eno blago po¬Ļljemo po po¬Ļti kot odkupno po¬Ļiljko.
Kupnino pla√®ate po¬Ļtarju ob prevzemu po¬Ļiljke. Po¬Ļtnina je UGODNA po ceniku na¬Ļega partnerja Po¬Ļta Slovenije + 0,86.- e (pla√®ilo polo¬ĺnice do 100.-e, nad 100.-e pa 1% vrednosti blaga)
Nudimo vam mo¬ĺnost pla√®ila po predra√®unu. Pred dobavo vam sporo√®imo ustrezni znesek in takoj, po prejemu pla√®ila za naro√®eno odpo¬Ļljemo blago.
Po¬Ļtnina za po¬Ļiljko se poravna ob prevzemu po¬Ļtarju ali pa pov¬Ļalno dodamo na predra√®un!
V kolikor ne dostavimo vseh naro√®enih artiklov v eni po¬Ļiljki, krijemo stro¬Ļke naknadnega po¬Ļiljanja mi.
Riziko transporta prevzame prodajalec. Pridr¬ĺujemo si pravico za¬Ļ√®ite po¬Ļiljke s posebnim postopkom-Lomljivo.
Morebitno po¬Ļkodbo ali koli√®inski manjko nam morate pismeno javiti najkasneje v roku 8 dni od prevzema blaga na naslov: info1@navtikasport.com

 • Vra√®ilo blaga (odstop od pogodbe): v kolikor z blagom niste

Zadovoljni ga lahko v roku 14 dni od prejema vrnete. Blago mora biti nepo¬Ļkodovano in neno¬Ļeno in v original embala¬ĺi, ki ne sme biti po¬Ļkodovana !
Blago lahko zamenjate ali zahtevate vra√®ilo kupnine. Po¬Ļtne stro¬Ļke za vra√®ilo neustreznega blaga krije kupec, stro¬Ļke ponovnega po¬Ļiljanja pa prodajalec.
Blago po¬Ļljite nazaj kot navadno po¬Ļiljko! V nasprotnem primeru ne sprejmemo po¬Ļiljke in ta se bo avtomatsko vrnila po¬Ļiljatelju.
Blago z reklamacijo obravnavamo posebej ob predhodnem kontaktu in izpolnjenim reklamacijskim zapisnikom.
Stro¬Ļke po¬Ļiljanja krije kupec, dokler se ne utemelji upravi√®enost reklamacije! Enako velja za vra√®anje po¬Ļiljke. Obrazec odstop

 • Napake ob naro√®anju:

V kolikor kupec ugotovi, da je ob naroèanju navedel napaène podatke naj jih èim prej sporoèi prodajalcu.
Kupec ima pravico, da nas v 14 dneh po prejemu blaga pisno obvesti, da odstopa od pogodbe,obrazec GZS
ne da bi navedel razlog za svojo odlo√®itev, nato pa mora v roku 14 dni vrniti blago nepo¬Ļkodovano in
neno¬Ļeno v original in ne po¬Ļkodovani embala¬ĺi. Prodajalec se zavezuje, da bo v roku 14 dni po prejemu obvestila
kupcu vrnil celotno kupnino. Kupec nosi stro¬Ļke vra√®ila blaga. Obvezna predlo¬ĺitev original ra√®una !
Jezik komuniciranja je sloven¬Ļ√®ina. Z naro√®ilom se smatra, da je stranka (kupec) seznanjena z dolo√®ili pogodbe na daljavo in
da jih sprejema-(pogodba o prodaji blaga na daljavo). Ra√®un arhivira prodajalec in kupec. Za reklamacije in vra√®ilo je kupec dol¬ĺan prelo¬ĺiti original ra√®un.
Za pravopisne napake ne odgovarjamo. Slike so lahko tudi simboliène.

 • Prito¬ĺbe

Prodajalec spo¬Ļtuje veljavno zakonodajo o varstvu potro¬Ļnikov. Prodajalec mora postaviti u√®inkovit sistem obravnavanja prito¬ĺb in dolo√®iti osebo,
s katero se, v primeru te¬ĺav, kupec lahko pove¬ĺe telefonsko ali po elektronski po¬Ļti. Postopek za oddajo prito¬ĺb mora biti na voljo na spletnih straneh,
enostaven za uporabo in zaupen. Prito¬ĺbe po¬Ļljite na mail: info@navtikasport.com. Prodajalec mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel prito¬ĺbo,
sporo√®iti kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obve¬Ļ√®ati o poteku postopka. Obvestila se dajejo po elektronski po¬Ļti.

 • Varnost

Napaka je stvarna: • √®e stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet • √®e stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana • √®e stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali mol√®e dogovorjene oziroma predpisane • √®e je prodajalec izro√®il stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen √®e je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. Za spletne nakupe lahko kupec, ki je potro¬Ļnik v skladu z dolo√®bami GZS uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake, v roku dveh let od kar je bila stvar izro√®ena, kar izkazuje z originalnim ra√®unom in potrdilom o dostavi blaga. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice na slede√® na√®in: • √®e o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. • kupec mora v reklamacijskem obrazcu o napaki, ki ga najde tu, natan√®neje opisati napako in ponudniku omogo√®iti, da stvar pregleda. • obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporo√®i osebno, o √®emer mu ponudnik mora izdati potrdilo. Ponudnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da: • odpravi napako na blagu ali • vrne del pla√®anega zneska v sorazmerju z napako ali • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali • vrne pla√®ani znesek. √ąe napaka ni sporna, ponudnik √®im prej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi kup√®evi zahtevi. Ponudnik pisno odgovori kupcu na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, √®e je napaka sporna. √ąe ponudnik uni√®i ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdr¬ĺevanje ali dodelavo, je dol¬ĺan kupcu po njegovi izbiri izro√®iti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj pla√®ati od¬Ļkodnino v vi¬Ļini drobnoprodajne cene novega proizvoda. Reklamacija je veljavna ob predlo¬ĺitvi originalnega ra√®una, potrdila Po¬Ļte Slovenije o dostavi ter izpolnjenem reklamacijskem obrazcu, ki ga kupec lahko najdete tukaj: GZS Kupec je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravi√®en tudi do povra√®ila morebitnega stro¬Ļka dostave, ki ga je imel v primeru spletnega nakupa. Kupec, ki ni potro¬Ļnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jam√®evalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.
NAVTIKA-¬©PORT ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti od¬Ļkodninsko odgovoren za kakr¬Ļnekoli po¬Ļkodbe va¬Ļe
ra√®unalni¬Ļke/strojne opreme ali druge lastnine ter viruse, ki bi lahko prizadeli va¬Ļo opremo, zaradi va¬Ļega obiska strani, njene uporabe ali brskanja po njej,
ali va¬Ļega prenosa kakr¬Ļnihkoli materialov, podatkov, besedil, slik in video ali avdio zapisov iz te strani. Kupec je sam odgovoren za dostop do svojega sistema in
bo tudi sam poskrbel za varovanje svojih uporabni¬Ļkih podatkov in gesel. Kupec jam√®i za to√®nost in resni√®nost vseh posredovanih podatkov ter
ponudniku odgovarja za ¬Ļkodo, nastalo zaradi neto√®nih oziroma neresni√®nih podatkov.

 • Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najbolj¬Ļih mo√®eh trudi zagotoviti skladnost in a¬ĺurnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih internetnih straneh.
Kljub temu, pa se lahko karakteristike izdelkov, njihova zaloga in cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh.
V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o eventualnih spremembah in mu omogoèil preklic naroèila ali zamenjavo naroèenega artikla.
Vse fotografije izdelkov so simboliène in ne zagotavljajo lastnosti izdelka, sodijo zgolj kot informativni prikaz izdelka.
Morebitne spore bosta prodajalec in kupec re¬Ļevala sporazumno. V primeru, da do sporazuma ne pride je za razre¬Ļitev spora pristojno sodi¬Ļ√®e na sede¬ĺu ponudnika.

 • Grancija izdelkov

Splo¬Ļna garancija je 12 mesecev, za dolo√®ene grupe artiklov 6 mesecev ali 24 mesecev.
Artikel mora biti servisiran, vzdr¬ĺevan, redno pregledan s strani poobla¬Ļ√®enega strokovnjaka ali srevisa.
Garancija ne velja, èe kupec z artiklom ni ravnal v skladu z navodili ali v duhu "dobrega gospodarja".
".
Obrazec odstop od pogodbe lahko pridobite tukaj, s pripisom obrazec odstop pogodbe: office@navtikasport.com Natisni

Natisni